Privacy Policy

Voor mij is jouw privacy meer dan belangrijk

Ik kan persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maak ik op de website gebruik van cookies. Hierover wil ik je graag duidelijk en transparant informeren.

Hieronder de belangrijkste begrippen in deze context:
Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam en email adres.
Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit mijn administratie.

Van wie kan ik gegevens verwerken?

Met wie ik direct of indirect een relatie heb, wil krijgen of heb gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • klanten;
  • mensen van bedrijven die interesse tonen in mijn dienstverlening;
  • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waarmee ik een relatie wil krijgen, heb of heb gehad.

Belangrijk: als jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers of Uiteindelijk Belanghebbende(n), (ook wel ‘Ultimate Beneficial Owner(s)’ of UBO genoemd) aan ons doorgeeft, ben je verplicht om deze medewerkers of UBO hierover te informeren. Je kunt een link naar dit privacystatement aan hen sturen. Deze medewerkers of UBO kunnen dan zien hoe ik met hun persoonsgegevens omga.

Wie is voor de verwerking verantwoordelijk?

Omdat ik zelfstandig werk en geen personeel in dienst heb, ben ik verantwoordelijk voor het verwerken van jouw aangeleverde persoonsgegevens.

Bij vragen mail je dus naar jgoezinnen@yahoo.com

 

Doeleinden waarvoor ik gegevens verzamel

  1. Ik heb gegevens nodig om een relatie met je aan te kunnen gaan. Zo kan ik bijvoorbeeld relevantere informatie sturen.
  2. Ik wil een relatie graag goed onderhouden en opdrachten voor je kunnen uitvoeren. Met je persoonsgegevens kan ik contact blijven onderhouden. Om bijvoorbeeld een factuur te kunnen sturen is het nodig om over de naam van een contactpersoon te kunnen beschikken.
  3. Met mijn website wil ik mijn dienstverlening voortdurend verbeteren. Het is dan van belang te weten aan wie ik passende vragen kan stellen.
  4. Voor promotie- en marketingdoeleinden. Zo kan ik je relevante informatie sturen over nieuwe afbeeldingen. Hiervoor vraag ik overigens altijd toestemming (overeenkomstig de Telecom wet).
  5. Voor archiefdoeleinden. Ook al hebben we geen actuele relatie meer, dan gebruik ik de gegevens graag voor historische of statistische doeleinden.

Hoe behandel ik jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen mijn atelier kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door mijzelf. Ik heb een geheimhoudingsplicht.

Mogelijk schakel ik ooit derden in die in mijn opdracht persoonsgegevens bewerken. Denk aan een partij die een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt of een email personaliseert. Ik zal alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor ik je persoonsgegevens heb verwerkt. Daarnaast kan een derde alleen opdracht van mij krijgen als deze aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Je persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die ik mogelijk inschakel bij mijn bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld bij het beheerproces van mijn debiteuren. De persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als ik daar een wettelijke verplichting toe heb.

Persoonsgegevens worden door mij nooit verkocht of verhuurd!

Welke wettelijke spelregels zijn er?

Voor de doeleinden die ik nastreef, houd ik mij aan de volgende, van kracht zijnde, wettelijke bepalingen:
De Algemene Verordening Persoonsgegevens, de AVG (vanaf 25 mei 2018)
De Telecommunicatiewet (inzake e-mailverkeer)

Mag ik weten wat er is vastgelegd?

Jazeker, je kunt een overzicht opvragen. Ook kun je een verzoek tot wijziging indienen of mij verzoeken je gegevens geheel te verwijderen.
Wanneer je een vraag of een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact op via jgoezinnen@yahoo.com

Wat als dit statement wijzigt?

Dit Statement wordt geactualiseerd bij veranderingen. Bijvoorbeeld wanneer de wijze van verwerking wijzigt of wanneer de wet andere eisen stelt. Middels een email, informeer ik je hier vanzelfsprekend tijdig over.